Barang siapa yang mengenal atau mengerti akan DIRI (pribadi) nya, maka dia mengenal atau mengerti akan TUHAN-nya. (al-hadits).

Sepulang dari perang badar yang amat dahsyat, Rasulullah saw bersabda :
masih ada JIHAD yang lebih besar, lebih hebat dan lebih dahsyat setelah perang badar ini…!
Sahabat bertanya, Perang apakah itu ya rasul ???
Nabi menjawab : JIHADUN NAFSI (Perang melawan atau mengendalikan hawa nafsu).

NAFSU terbagi menjadi 7 bagian :

1 > AMMAROH, bersemayam dalam dada :
pelit, rakus, hasud, bodoh, besar kepala (kibr), syahwat, marah.

2 > LAWWAMAH, bersemayam dalam hati, 2 jari dibawah susu sebelah kiri :
mencela, mencintai (hawan), tipu daya, sombong (‘ujub), mengumpat, riya’ (pamer), dzulmun (menganiaya), bohong, lupa (teledor).

3 > MULHIMAH, bersemayam dalam ruh, 2 jari dibawah susu sebelah kanan :
pemurah, qona’ah (menerima apa adax), santun, tawadlu’, taubat, sabar, tahammul (aniaya).

4 > MUTMAINNAH, bersemayam dalam sirr (rahasia), 2 jari dibawah susu sebelah kiri mengarah ke dada :
Dermawan (jud), tawakkal, ibadah, syukur, ridlo, takut.

5 > RODLIYAH, bersemayam dalam seluruh jasad / sirrusirri (amat rahasia/trsembunyi) :
murah hati (karomun), zuhud (tak bergeming terhadap duniawiyah), ikhlas, wara’, menepati janji (wafa’), riyadloh (melatih diri atau tirakat).

6 > MARDLIYAH, bersemayam pada khofy (samar) dibelakang atau dibalik susu sebelah kanan, 2 jari dibawahnya mengarah pada tengah dada :
perangai baik, meninggalkan apapun selain Allah, lembut terhadap makhluq, mengajak pada kebaikan, pemaaf, cenderung terhadap makhluq yang bertabiat buruk menuju cahaya.

7 > KAMILAH, bersemayam pada al akhfa (amat samar) dtengah dada :
ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin.

Ala.. bidzikrillahi tath mainnul qulub,
ingatlh Dzikir dapat menenangkan hati, dapat meredam bara nafsu.
Dzikir al-asma..’
Dzikir al-af’al..
Dzikir as-shifat..
Dlm sepi atau ramai,
Dalam diam atau bergerak,
Kapanpun.,
Dimanapun.., dan
Bagaimanapun keadaannya..

Ya allah…
MaTikan kami dalam keadaan berdzikir, membawa imAN, dan HuSnuL KhoTimAh. Amin…

Selamat BeRjUaNg….!
Selamat BeRjiHaD……!

“Salam MBoizz”

By : Jean Ibrahimovic

Iklan