An-Nu’man bin Basyir ra,berkata : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,”Seringan-seringan siksaan ahli neraka pada hari kiamat ialah orang yang dipakaikan padanya sepasang alas kaki dari bara api,yang dari keduanya itu mendidihlah otaknya.Sedang ia merasa tidak ada seorangpun yang lebih berat siksanya dari padanya,padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya diantara ahli neraka.” (Bukhari-Muslim).

Iklan