Timbullah hasrat kehendak Alloh menjadikan terwujudnya dirimu,dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Alloh dengan sesungguhnya.Alloh itu tidak mungkin ada dua apalagi tiga,siapa yang mengetahui asal muasal kejadian dirinya,saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri..
Adanya sifat Jamal itu ialah sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya,karena ada yg mewujudkan adanya.Demikianlah yang di firmankan Alloh kpd nabi Muhammad Saw yang menjadi kekasih Nya..
Kalau tidak ada dirimu Alloh tidak dikenal / disebut sebut,Hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaan Ku,sehingga kelihatan seolah olah satu dengan dirimu.dan Aku(Alloh)menjadikan dirimu.Wujud mu menunjukkan Dzat Ku..
Tauhid hidayah yang sudah ada padamu,menyatu Tuhan,menyatu dengan Alloh,baik didunia maupun di akherat.Dan kamu merasa bahwa Alloh itu ada dalam dirimu..
Ruh idhofi ada dalam dirimu,makrifat sebutannya.Hidupnya disebut syahadat (kesaksian),hidup tunggal dalam hidup,Sujud rukuk sebagai penghiasnya.Rukuk berarti dekat dengan Tuhan pilihan..
Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal (sekarat) tidak terjadi padamu,jangan takut menghadapi sakratul maut,dan jangan ikut ikutan takut menjelang pertemuan mu dgn Alloh,perasaan takut itulah yang disebut sekarat,Ruh idhofi tak akam mati : hidup mati,mati hidup..
Mati didalam kehidupan atau sama dengan hidup dalam kematian ialah hidup abadi,yang mati itu nafsunya.Lahiriah badan yang menjalani mati,tertimpa pada jasad yang sebenarnya.Kenyataan wujud.Raga sirna,sukma mukhsa.Jelasnya mengalami kematian..
Syech Malaya (Sunan Kalijaga) terimalah hal ini sebagai ajaranku dgn hatimu yang lapang.Anugerah berupa wahyu akan datang padamu..*terjemah suluk linglung Sunan Kalijaga*

“Salam Mbois”

Iklan